top of page
 

Koncert Sinagogalnog ansambla

iz Berlina

Sinagoga Sukat Šalom

28. januar 2019.

U ponedeljak 28. januara u Sinagogi Sukat Šalom, publika je mogla da uživa u duhovnim kompozicijama, pretežno aškenaske tradicije, u izvođenju Sinagogalnog ansambla iz Belrina, na čelu sa dirigentom Reginom Jantian i kantorom Isakom Šeferom.

 

Sinagogalni ansambl Berlin

Ovaj ansambl čini osam do dvanaest pevača koji pevaju u različitim berlinskim operskim horovima ili rade kao solisti - slobodni umetnici. Sinagogalni ansambl iz Berlina je jedini ansambl na svetu koji izvodi liturgiju Luisa Levandovskog  svakog petka uveče, na jutro Šabata i tokom svih jevrejskih praznika. Na svojim koncertima, sa Sinagogalnim ansamblom iz Berlina, kantor Isak Šefer svetu predstavlja ovu jedinstvenu jevrejsko-nemačku tradiciju, sa kompozicijama i drugih velikih kompozitora XIX veka, kao što su Salomon Sulcer i Samuel Naumburg, ali i kompozitora XX veka, kao što su Kurt Vajk, Moris Ravel, Ben Stajnberg, Meir Finkelstajn i drugi. Ovaj ansambl poznat je i van svog matičnog grada i ima česte nastupe u Poljskoj, Engleskoj i Nemačkoj.

EV2A6245.jpg
Regina Jantian, direktorka ansambla

Regina Jentian, već sa dvanaest godina zainteresovala se za muziku za orgulje. Sa petnaest godina otpočela je svoje obrazovanje kao organista i horski dirigent, a potom je u Jerusalimu i Berlinu studirala komparativnu muzikologiju i jevrejske studije. I sama je mnogo godina pevala u horu sinagoge, gde je dobila svoj umetnički impuls kroz rad sa kantorom Estrongo Nagamom, a od 1998. godine je organista i horski dirigent (choirmaster) sinagoge Pecalosištrase u Berlinu - Šarlotenburg. Jentianova je naročito ponosna na njen projekat - Luis Levandovski festival, čiji je umetnički direktor od 2011. godine, a na kojem učestvuju sinagogalni horvi iz celog sveta, izvodeći u muzičkoj tradiciji Luisa Levandovskog program iz oblasti evropske i američke muzičke sinagogalne muzike XIX i XX veka ili jevrejske pesme Istočne Evrope i Izraela.

bottom of page