top of page

PREDAVANJE

Kako je deo programa festivala posvećen i naučnom istraživanju, dr Ivan Ćurković, ugledni muzikolog Muzičke akademije iz Zagreba održao je predavanje na temu "Rat i mir u oratorijumima Georga Fridriha Hendla", u Jevrejskom kulturnom centru (Jevrejska 16), 30. januara, sa početkom u 18 časova.

 
 
 
 
 
 
Ivan Ćurković_2021 07.jpg

Dr. sc. Ivan Ćurković rođen je u Novom Sadu 1980. Na Sveučilištu u Zagrebu diplomirao je muzikologiju na Muzičkoj akademiji (2005.) te komparativnu književnost i hungarologiju na Filozofskom fakultetu (2007.). Doktorski studij pohađa na Institutu za muzikologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Heidelbergu, gdje je 2017. stekao titulu doktora znanosti disertacijom naslova The Vocal Duet and G. F. Handel's Italian Contemporaries. An Attempt at a Comparison. Od 2007. zaposlen je na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu, od 2023. kao izvanredni profesor. U razdoblju 2018.-2021. obnašao je dužnost pročelnika Odsjeka za muzikologiju.

Sudionik je niza znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu, a bio je i predsjednik programskog i organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa Musicology and Its Future in Times of Crises priređenog povodom 50. obljetnice osnutka Odsjeka za muzikologiju Muzičke akademije 2020. te član organizacijskog odbora znanstvenog skupa The Blasphemous in Music in Sound održanog na Odsjeku za muzikologiju 2023. Autor je monografije The Vocal Duets of G. F. Handel and His Italian Contemporaries (1706-1724), niza znanstvenih i stručnih članaka te glazbenih i kazališnih kritika, a djeluje i kao honorarni suradnik Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. Od 2022. član je upravnog odbora međunarodnoga projekta umrežavanja, tzv. COST akcije A new ecosystem of early music studies koju financira European Cooperation in Science and Technology. 

Područja njegova znanstvenoga interesa su vokalna glazba 18. stoljeća s posebnim naglaskom na stvaralaštvo G. F. Händela, izvedbena praksa prošlosti i sadašnjosti te primjena različitih kulturalnih teorija u historijskoj muzikologiji.

Rat i mir u oratorijima G. F. Hendla

30. januar 2024. u 18 časova, mala sala JKC

Abstrakt:

Premda je ratna tematika sastavni dio opernih libreta koja je uglazbljivao G. F. Händel, s učestalim dinastičkim borbama karakterističnim za operu seriu onoga vremena, tek je skladateljeva vokalna glazba na engleskome jeziku mogla u punoj mjeri korespondirati s ratnom – ili mirnom – stvarnošću Ujedinjenog kraljevstva. Žanr engleskog oratorija izumljen je prvenstveno kako bi moralno odgajao publiku te su mnogi autori poput Ruth Smith ukazali na važnost tumačenja ovih Händelovih djela u kontekstu vremena nastanka te intelektualne klime koja ih je okruživala. Pritom je recepcija biblijskih oratorija težila identifikaciji britanske nacije s izabranim narodom, budući da su se starozavjetni ratni sukobi te njihovo razrješenje mogli sagledavati u odnosu na vlastitu političku svakodnevnicu. 

Predavanje će razmotriti one Händelove oratorije u kojima tematika rata i mira zauzima važniju ulogu te pronaći balans između značenja koja su mogli poprimiti u vrijeme nastanka u odnosu na njihovu aktualnost danas. Većina izlaganja usredotočit će se na studije slučaja iz dviju skupina oratorija. U prvu spadaju djela kao što su Deborah, Belshazzar te u određenoj mjeri i Alexander Balus, a koja tematiziraju ratna zbivanja postupcima klasične dramaturgije u kojima konflikt proizlazi iz sukoba zaraćenih strana, dok glazbeno lice poprima u pojedinačnim solističkim ulogama, ali i zborskim točkama suprotstavljenih (etničkih) skupina. U drugoj su skupini prvenstveno Judas Maccabaeus i Joshua te se „neprijatelj“ u glazbeno-dramaturškom smislu u njima uopće ne pojavljuje. Zajedno s njima treba razmotriti i Solomona, jednu od rijetkih oratorijskih tematizacija političke stabilnosti i mira.

 
 
 
 
bottom of page